Vitrimers: combining the best of both polymeric worlds

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Samenvatting

Vitrimers are a promising new type of polymer glasses that combine the recyclability of thermoplastics with the high mechanical performance of thermosets. At the heart of their exceptional material properties lies highly unusual glass-forming behaviour.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4-5
Aantal pagina's2
TijdschriftEurophysics News
Volume51
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vitrimers: combining the best of both polymeric worlds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit