Visualizing the computational intelligence field

N.J.P. Eck, van, L.R. Waltman, J. Berg, van den, U. Kaymak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

71 Citaten (Scopus)
279 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Visualizing the computational intelligence field'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen