Visualizing the computational intelligence field

N.J.P. Eck, van, L.R. Waltman, J. Berg, van den, U. Kaymak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

97 Citaten (Scopus)
447 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Visualizing the computational intelligence field'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Chemical Engineering