Visualizing the 3D collagen structure of human atherosclerotic plaques using Diffusion Tensor Imaging

C.K. Chai, G.J. Strijkers, L. Speelman, F.J.H. Gijsen, C.W.J. Oomens, M.R.H.M. Sambeek, van, A. Lugt, van der, F.P.T. Baaijens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

72 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Visualizing the 3D collagen structure of human atherosclerotic plaques using Diffusion Tensor Imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie