Visualizing order in dispersions and solid state morphology with CryoTEM and electron tomography: P3HT:PCBM organic solar cells

M.J.M. Wirix, P.H.H. Bomans, M.M.R.M. Hendrix, H. Friedrich, N.A.J.M. Sommerdijk, G. With, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
125 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visualizing order in dispersions and solid state morphology with CryoTEM and electron tomography: P3HT:PCBM organic solar cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen