Visualizing natural language interaction for conversational in-vehicle information systems to minimize driver distraction

Michael Braun (Corresponding author), Nora Broy, Bastian Pfleging, Florian Alt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Visualizing natural language interaction for conversational in-vehicle information systems to minimize driver distraction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen