Visualizing event sequence game data to understand player's skill growth through behavior complexity

Wei Li (Corresponding author), Mathias Funk, Quan Li, Aarnout Brombacher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
80 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Visualizing event sequence game data to understand player's skill growth through behavior complexity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science