Visualized observations of trajectory and dynamics of unsteady tip cloud cavitating vortices in axial flow pump

Lei Shi, Desheng Zhang, Ruijie Zhao, Weidong Shi, B. P.M.Bart Van Esch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
128 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visualized observations of trajectory and dynamics of unsteady tip cloud cavitating vortices in axial flow pump'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen