Visualization of vasculature using a hand-held photoacoustic probe: phantom and in vivo validation

H.M. Heres, M.Ü. Arabul, M.C.M. Rutten, F.N. van de Vosse, R.G.P. Lopata

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
549 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visualization of vasculature using a hand-held photoacoustic probe: phantom and in vivo validation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.