Visualization of uncertainty in fiber tracking based on diffusion tensor imaging

R. Brecheisen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

426 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visualization of uncertainty in fiber tracking based on diffusion tensor imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen