Visualization of state transition graphs

A.J. Pretorius

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

408 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Visualization of state transition graphs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen