Visualization of multi-dimensional scalar functions using HyperSlice

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    2 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visualization of multi-dimensional scalar functions using HyperSlice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen