Visualization of medicine prescription behavior

P.N.A. Corput, van der, J.B.A.M. Arends, J.J. Wijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Visualization of medicine prescription behavior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen