Visualization of coronary wall atherosclerosis in asymptomatic subjects and patients with coronary artery disease using magnetic resonance imaging

S.C. Gerretsen, M.E. Kooi, A.G.H. Kessels, S. Schalla, M. Katoh, R.J. Geest, van der, W.J. Manning, J. Waltenberger, J.M.A. Engelshoven, van, R.M. Botnar, T. Leiner

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  19 Citaten (Scopus)
  239 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Artikelnummere12998
  Aantal pagina's9
  TijdschriftPLoS ONE
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit