Visualisation of 700 years of labour conflicts in the Netherlands

Kalliopi Zervanou, Vyacheslav Tykhonov, Antal van den Bosch, Marien van der Heijden

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 11th ESWC LinkedUp Challenge, May 2014, Anissaras, Crete, Greece.
Aantal pagina's10
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit