Visual word recognition of three-letter words as derived from the recognition of the constituent letters

D.G. Bouwhuis, H. Bouma

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

    22 Citaten (Scopus)
    116 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visual word recognition of three-letter words as derived from the recognition of the constituent letters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen