Visual recognition of bisyllabic words

D.G. Bouwhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visual recognition of bisyllabic words'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit