Visual recognition by dyslectic children : response latencies for letters and words

H. Bouma, Ch.P. Legein, A.L.M. Rens, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)87-91
  Aantal pagina's5
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume12
  StatusGepubliceerd - 1977

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Visual recognition by dyslectic children : response latencies for letters and words'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit