Visual metrics, flexibility and usefulness

F.J.J. Blommaert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

29 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)93-
TijdschriftPerception
Volume24
Nummer van het tijdschriftSuppl.
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit

Blommaert, F. J. J. (1995). Visual metrics, flexibility and usefulness. Perception, 24(Suppl.), 93-.