Visual metaphors in user instructions

P.H. Westendorp, K. van der Waarde

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)196-203
  Aantal pagina's8
  TijdschriftVisible Language
  Volume41
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit