Visual form perception as approached by a technique of selective suppression

H. Bouma

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Visual form perception as approached by a technique of selective suppression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw en Biologie