Visual form perception as approached by a technique of selective suppression

H. Bouma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)61-62
  Aantal pagina's2
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1966

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Visual form perception as approached by a technique of selective suppression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit