Visual encoding of dissimilarity data via topology-preserving map deformation

Q.W. Bouts, T. Dwyer, J. Dykes, B. Speckmann, S. Goodwin, N.H. Riche, S. Carpendale, A. Liebman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
132 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visual encoding of dissimilarity data via topology-preserving map deformation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen