Visual display as part of a user interface for the visually disabled

Herman Bouma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2-4
Aantal pagina's4
TijdschriftTechnical Development Newsletter
Volume1990
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1990
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

This paper was presented at the EEC workshop
оп "Тhе Use of Terminals Ьу Visually DisaЬled Persons" in Gandia.

Citeer dit