Visual detection of cortical breaks in hand joints: reliability and validity of high-resolution peripheral quantitative CT compared to microCT

A. Scharmga, M. Peters, A. van Tubergen, J. van den Bergh, J. de Jong, D. Loeffen, B. van Rietbergen, R. Weijers, P.P.M.M. Geusens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visual detection of cortical breaks in hand joints: reliability and validity of high-resolution peripheral quantitative CT compared to microCT'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen