Visual data mining and analysis of software repositories

S.L. Voinea, A.C. Telea

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visual data mining and analysis of software repositories'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen