Visual conspicuity, visual search and fixation tendencies of the eye

F.L. Engel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  158 Citaten (Scopus)
  291 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Visual conspicuity, visual search and fixation tendencies of the eye'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen