Visual analytics of delays and interaction in movement data

M.P. Konzack, T. McKetterick, T.A.E. Ophelders, M.E. Buchin, L. Giuggioli, J. Long, T. Nelson, M.A. Westenberg, K.A. Buchin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visual analytics of delays and interaction in movement data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen