Visual activation patterns in patients with optic neuritis: an fMRI pilot study

S.A.R.B. Rombouts, R.H.C. Lazeron, P. Scheltens, B.M.J. Uitdehaag, M. Sprenger, J. Valk, F. Barkhof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

60 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We studied the use of functional MRI (fMRI) with visual stimulation in nine patients with unilateral optic neuritis. Eight healthy subjects served as controls. Patients showed reduced activation upon stimulation of the affected eye, on average 33% (range 0 to 156%) of the average monocular activation in the control group. Decreased activation was also seen for the unaffected eye (61% of control values, range 3 to 133%). We conclude that fMRI with visual stimulation is feasible in patients with optic neuritis and deserves future study.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1896-1899
Aantal pagina's4
TijdschriftNeurology
Volume50
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - jun 1998
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visual activation patterns in patients with optic neuritis: an fMRI pilot study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit