Vision-Enhanced Low-Cost Localization In Crowdsourced Maps

Benedict Flade, Axel Koppert, Gorka Velez, Anweshan Das, David Betaille, Gijs Dubbelman, Oihana Otaegui, Julian Eggert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Vision-Enhanced Low-Cost Localization In Crowdsourced Maps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen