Visible-light-promoted iron-catalyzed C(sp2)–C(sp3) Kumada cross-coupling in flow

Xiao Jing Wei, Irini Abdiaj, Carlo Sambiagio, Chenfei Li, Eli Zysman-Colman, Jesús Alcázar, Timothy Noël (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
62 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visible-light-promoted iron-catalyzed C(sp<sup>2</sup>)–C(sp<sup>3</sup>) Kumada cross-coupling in flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen