Visible-light-promoted gas-phase water splitting using porous WO3/BiVO4 photoanodes

T. Stoll, G. Zafeiropoulos, I. Dogan, H. Genuit, R. Lavrijsen, B. Koopmans, M.N. Tsampas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
223 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Visible-light-promoted gas-phase water splitting using porous WO<sub>3</sub>/BiVO<sub>4</sub> photoanodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen