Visible light photocatalytic metal-free perfluoroalkylation of heteroarenes in continuous flow

N.J.W. Straathof, D.J.G.P. Osch, van, A. Schouten, X. Wang, J.C. Schouten, V. Hessel, T. Noel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Visible light photocatalytic metal-free perfluoroalkylation of heteroarenes in continuous flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen