Viscoelastic flow simulations in random porous media

S. De, J.A.M. Kuipers, E.A.J.F. Peters, J.T. Padding

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
122 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Viscoelastic flow simulations in random porous media'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen