VIp : an integral approach to the simulation of injection moulding : prediction of product properties

L.W. Caspers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

408 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, Han, Promotor
  • Baaijens, Frank P.T., Promotor
  • van de Vosse, Frans N., Co-Promotor
Datum van toekenning29 aug 1995
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0356-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit