"Village in the city" in Guangzhou, China : explorative research of a new planning approach

Y. Lin

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

  849 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Built Environment
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Meulder, Bruno, Promotor
  • Wang, S.F., Co-Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning8 dec 2011
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-6814-643-1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Bibliografische nota

  Proefschrift.

  Citeer dit