Views on macroscopic kinetics of plasma polymerization : acrylic acid revisted

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)887-888
TijdschriftPlasma Processes and Polymers
Volume7
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Views on macroscopic kinetics of plasma polymerization : acrylic acid revisted'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit