Video Respiration Monitoring: Towards Remote Apnea Detection in the Clinic

Ilde Rosa Lorato

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

528 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • de Haan, Gerard, Promotor
  • Stuijk, Sander, Co-Promotor
  • van Pul, Carola, Co-Promotor
Datum van toekenning19 nov. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5371-6
StatusGepubliceerd - 19 nov. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit