Video encoder/decoder for encoding/decoding motion compensated images

P.H.N. With, de (Uitvinder), R. Bakker (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Video encoder/decoder for encoding/decoding motion compensated images'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science