Video-based fall detection in the home using principal component analysis

L. Hazelhoff, Jungong Han, P.H.N. With, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

60 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Video-based fall detection in the home using principal component analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie