Video-based actigraphy is an effective contact-free method of assessing sleep in preterm infants

Xi Long (Corresponding author), Javier Espina Perez, Renée Otte, Wenjin Wang, Ronald M. Aarts, Peter Andriessen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1815-1816
Aantal pagina's2
TijdschriftActa Paediatrica
Volume110
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum2021
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2021

Citeer dit