ViCoMo : visual context modeling for scene understanding in video surveillance

I.M. Creusen, S. Javanbakhti, M.J.H. Loomans, L. Hazelhoff, N.S. Roubtsova, S. Zinger, P.H.N. With, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
509 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ViCoMo : visual context modeling for scene understanding in video surveillance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science