Vibron band structure in chlorinated benzene crystals : lattice dynamics calculations and Raman spectra of 1,2,4,5-tetrachlorobenzene

A.P.J.M. Jongenelis, T.H.M. van den Berg, A.P.J. Jansen, J. Schmidt, A. Avoird, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
86 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4023-4034
TijdschriftJournal of Chemical Physics
Volume89
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit