Vibrational state distribution of Nas+-ions created in ultracold collisions

J.J. Blange, J.M. Zijlstra, A. Amelink, X. Urbain, H. Rudolph, P. Straten, van der, H.C.W. Beijerinck, H.G.M. Heideman

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    Originele taal-2Engels
    UitgeverijTN AQT: Theor. Exp. Atoomfysica & Quantumelektr.
    StatusGepubliceerd - 1996

    Citeer dit