Vibration isolation control of a contactless electromagnetic suspension system

C. Ding

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

864 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Bosch, Paul, Promotor
  • Lomonova, Elena A., Promotor
  • Damen, Ad A.H., Co-Promotor
Datum van toekenning26 sep 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3423-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit