Verticaal transport met schroeftransporteurs

J.A. Ouwejan, W.L.H. Schmid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

189 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)A870-A877
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Uitgave A, Werktuigbouw, staalconstructies, scheepsbouwkunde, luchtvaarttechniek, chemische techniek en aanverwante vakken
Volume19
Nummer van het tijdschrift20
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit