Vertaler van 'Intermediate format' naar Promela

D.R. Dams, D. Bosnacki

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormcomputerprogramma softwareProfessioneel

Originele taal-2Engels
UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit