Versterken met opgelijmde koolstofvezelwapening

J. Niemantsverdriet, D.A. Hordijk, E. Vega

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het versterken van betonconstructies met opgelijmde koolstofwapeningselementen is een jonge innovatieve techniek die wereldwijd, maar ook in Nederland, steeds meer wordt toegepast. Na de eerste toepassingen, een decennium geleden, was er al snel vraag naar technische grondslagen voor deze nieuwe techniek. Daarop heeft CUR-commissie C97B CUR-Aanbeveling 91 [1 J opgesteld. Die is in juni 2002 uitgebracht en inmiddels is met deze Aanbeveling enige tijd in de praktijk gewerkt. Omdat op enkele onderdelen aanpassingen wenselijk zijn, bijvoorbeeld om beter aan te sluiten bij de aanpak op internationaal gebied (onder meer fib-Bulletin 14 [2 j), wordt de tweede, herziene uitgave van CUR-Aanbeveling 91 [4J uitgebracht. In dit artikel worden de aanpassingen ten opzichte van de eerste versie toegelicht
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)71-74
Aantal pagina's4
TijdschriftCement
Volume59
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit