Verslagen van de Studiegroep Wiskunde met de Industrie, 55th European Study Group with Industry: 30 januari tot 3 februari 2006, in Eindhoven

B. Mols

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekPopulair

71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieS.l.
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's31
StatusGepubliceerd - 2006
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamStudiegroep Wiskunde met de Industrie (SWI) : verslag
Volume2006

Bibliografische nota

Deze proceedings bestaan uit twee delen, die als twee losse boekjes zijn uitgebracht. Dit eerste deel, dat in het Nederlands is geschreven, is gericht op een algemeen publiek. Op basis van interviews met de betrokkenen heeft Bennie Mols een fraai beeld geschetst van zowel de uitdagingen waar de deelnemers voor gesteld werden als de oplossingen die zij bedachten. Het tweede deel is geschreven voor een wetenschappelijk publiek, en is daarom in het Engels gesteld. Hierin doen de deelnemers zelf verslag van hun bevindingen, vergezeld van alle overwegingen en details.

Citeer dit