Verschuivingen

H. Bart

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieRotterdam
UitgeverijErasmus Universiteit Rotterdam
Aantal pagina's36
StatusGepubliceerd - 1985
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van (buiten-)gewoon hoogleraar in de wiskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op donderdag 7 februari 1985

Citeer dit