Versatility of a collagen adaptation model that includes strain-dependent degeneration and cell traction

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the ASME 2013 Summer Bioengineering Conference (SBC 2013), 26-29 June 2013, Sunriver
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit